Alla rättigheter reserverade, 2018                                             design: Bertil Thörn INDIANKLUBBEN i Sverige,                                                bertil.thorn@bredband.net c/o Bertil Thörn                                                                            +46 42 29 13 61 Bendzgatan 25  SE-256 57 Ramlösa
INDIANKLUBBEN i Sverige...                ... allt om indiansk kultur och historia
KVARTALSTIDSKRIFT Till medlemmar distribueras en gång per kvartal en medlemstidskrift innehållande text- och bildmaterial med anknytning till indiansk kultur, historia, religion, personligheter och liknande. Allt material är skrivet av medlemmarna själva, även om det förutom eget material även kan vara översättningar eller bearbetningar av annat material. Det här är ett bra tillfälle för vem som helst att själv publicera sig. Kontakta redaktören för en förberedande diskussion om planerade artikelförslag på adress :

bertil.thorn@bredband.net

TIDIGARE UTGIVNA TIDNINGAR För att se en lista över alla tidigare utgivna tidningar, deras innehåll och om de fort-farande går att köpa, klicka  här   (2018-09-12)
sidan senast ändrad 2018 - 09 - 12
för övriga sidor, se respektive sida
UTGIVNINGSTIDER Normalt utkommer årets fyra nummer i mars, juni, september och december I samband med decemberutgåvan kommer också nytt inbetalningskort till de medlemmar vars prenumeration går ut
LÄS ENSKILDA ARTIKLAR För att läsa enskilda artiklar ur en tidigare tidningsutgåva, klicka för en lista här  (2013-02-26)
www.indianklubben.org info@indianklubben.org
(2017-09-04)
 LÄS HELA TIDNINGAR För att läsa ett helt nummer av en utsåld utgåva, gå till denna lista, klicka   här