INDIANKLUBBEN i Sverige...                ... allt om indiansk kultur och historia
OM OSS INDIANKLUBBEN i Sverige är en icke  kommersiell sammanslutning för alla, som är intresserade av Nordamerikas indianer,  deras kultur  och historia. Sammanslutningen tar inte ställning i politiska  eller  sociala  frågor. Sammanslutningen är inte en förening  i  gängse bemärkelse, då den saknar  såväl  styrelse- organisation som stadgar och formella regler för medlemskap. Alla som är intresserade av indianska frågor är dock välkomna att bli medlemmar. Syftet med sammanslutningen är att vara ett kontaktforum  mellan  indianintresserade. Ett forum där medlemmarna själva kan publicera sig och delge andra såväl kunskaper som aktuell information. Det sker dels genom denna hemsida, ett Facebookkonto, samt en kvartalstidskrift och dessutom genom  informella träffar som  anordnas  när  tillfälle ges, samt regelbunden info via mail. Vidare vill sammanslutningens medlemmar hjälpa till att sprida kunskap, även till övriga,  om indiansk historia, kultur och nuvarande  levnadsförhållanden. Det sker genom aktivt deltagande i utställningar och föredragsverksamhet, samt när tillfälle ges, egen bokutgivning. Övrig verksamhet, som  kan utnyttjas av medlemmar, är rådgivning inför bok- film eller musikinköp, samt tips och råd inför resor.
KONTAKT Vår adress är : INDIANKLUBBEN i Sverige c/o Bertil Thörn Bendzgatan 25 SE-256 57 Ramlösa Sweden tel : 042 / 29 13 61 E-post : info@indianklubben.org
VILL DU BLI MEDLEM
Det blir du genom att kontakta oss via någon av ovanstående kontaktvägar. Vi kommer då att sända dig information och ett introduktionsnummer av vår medlems- tidskrift “Nordamerikas Indianer”, tillsam- mans med uppgifter om hur betalning kan göras. Kostnaden för medlemskapet utgörs av en årsprenumeration på tidningen. För närvarande kostar det : för 1 år (4 nummer).........170:00 (SEK)
Alla rättigheter reserverade, 2019                                             design: Bertil Thörn INDIANKLUBBEN i Sverige,                                                bertil.thorn@bredband.net c/o Bertil Thörn                                                                            +46 42 29 13 61 Bendzgatan 25  SE-256 57 Ramlösa Bankkonto: 82149-944 446 818-6 Bankgiro: 5070-4295
sidan senast ändrad 2019 - 12 - 17
för övriga sidor, se respektive sida
Vi tar gärna emot synpunkter från såväl medlemmar som icke-medlemmar. Till exempel: * Vad skulle du vilja läsa om i tidningen?     * Vad skulle du vilja att vi arrangerar? * Vad skulle du vilja ha hjälp med?              * Vad skulle du vilja se på den här hemsidan?
www.indianklubben.org info@indianklubben.org
http://www.facebook.com/pages/Indianklubben-i- Sverige/149937685060184
                                                  INDIANKLUBBENS HISTORIA  För att läsa om sammanslutningens historia
klicka här klicka här